Algemene Ledenvergadering 2020

 

   

 

Datum    : 12 Januari 2020
Locatie 
Adres  
 
: De Kleine Taverne
: De Heuvel 24
: 4023 AB Rijswijk

Tijdstip


: inloop vanaf
: aanvang vergadering  
: beoogde sluiting
11:00 uur
12:00 uur
14:30 uur

Notulen Algemene ledenvergadering VOCN 2019
Klik hier voor de notulen van de ALV 2019  

Notulen Algemene ledenvergadering VOCN 2018
Klik hier voor de notulen van de ALV 2018


Notulen Algemene ledenvergadering VOCN 2017
Klik hier voor de notulen van de ALV 2017