Overige Evenementen

Overige Evenementen

In het menu van de overige evenementen willen wij u een selectie aanbieden van evenementen die niet
door de VOCN zijn georganiseerd maar waarbij wij denken dat u het misschien wel heel leuk zal vinden om
erheen te gaan of eraan deel te nemen. Bij een aantal van deze evenementen is het misschien zelfs mogelijk
dat wij als vereniging kunnen en /of willen deelnemen. Vaak echter betreft het evenementen waar je alleen,
of met een groepje vrinden/bekenden, heen kunt gaan.

Omdat de VOCN deze evenementen niet organiseert kunt u bij ons verder ook geen informatie opvragen
over deze evenementen. Neem in geval van vragen altijd contact op met de organisatie welke vermeld zal
worden op de betreffende pagina’s.